window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...
Temaside om corona2021-11-28T20:48:35+01:00

COVID-19 og folkekirken

Opdateret d. 26. november 2021.

Krav om coronapas for ansatte i folkekirken

Kirkeministeriet har i dag udsendt brev til alle ansatte i folkekirken med pålæg om alle ansatte i folkekirken skal fremvise coronapas ved fremmøde på arbejdspladsen. Dette i overensstemmelse med det generelle cirkulære herom: Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde.

Kirkeministeriet har også fremsendt brev til Folkekirkens Samarbejdsudvalg om krav om coronapas for folkekirkens ansatte.

Kirkeministeriet peger på, at de nærmere bestemmelser om coronapas endnu ikke er beskrevet på Kirkeministeriets FAQ. Kirkeministeriet henviser dog efterfølgende til, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at der går mindst 4 dage fra den ansatte har modtaget pålægget om at kunne fremvise coronapas, til der gennemføres kontrol.

Følgende er bl.a. værd at bemærke:

  • Ministeriet har opfordret menighedsrådene, til hurtigst muligt, det vil sige inden udgangen af uge 48, at afholde et ekstraordinært medarbejdermøde, hvor principperne for kontrol af coronapas, håndhævelse af pålægget og arbejdsgiverens påtænkte retningslinjer for at håndtere ansatte, der ikke foreviser coronapas, drøftes.
  • At det er den lokale arbejdsgiver, som implementerer kravet om coronapas under hensyntagen til forholdene på den enkelte arbejdsplads.

Kirkeministeriet pointerer, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis en ansat uden gyldig grund undlader at fremvise et gyldigt coronapas på anmodning fra arbejdsgiveren.

Coronapas i kirkerne

Det gælder fortsat, at landets menighedsråd har pligt til at sikre, at man i forbindelse med gudstjenester og kirkelige arrangementer enten tjekker deltagernes coronapas eller sørger for, at der højst deltager 200 personer indendørs. De ansatte/medvirkende tæller i den sammenhæng ikke med.

Se Kirkeministeriets FAQ fra den 12. november 2021

SE OGSÅ:

AKTUELT

Se alle nyheder
Go to Top