Loading...
Nyheder2022-03-10T12:22:19+01:00

NYHEDER

Høringssvar om medarbejdermøder affejes

07.10.2014|

Nye regler om medarbejdermøder sætter fokus på arbejdsmiljøet, men tager ikke højde for geografisk fleksibilitet. Samtidig er reglerne for valg af medarbejderrepræsentant forenklet. I forbindelse med forhandlingerne om sidste års overenskomst blev parterne enige om, at reglerne om medarbejdermøder i folkekirken og valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene skulle opdateres. Det er nu sket med en kirkeministeriel bekendtgørelse, som træder i ...
Læs mere

Folkekirkens sociale kapital rummer et uforløst potentiale

26.09.2014|

Folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent er sammen med repræsentanter fra organisationerne og Kirkeministeriet i gang med at udvikle et ”Projekt social kapital”. Af Filip Graugaard Esmarch Den sociale kapital på en arbejdsplads beskriver medarbejdernes oplevelse af retfærdighed og tillid på arbejdspladsen samt deres evne til at samarbejde om deres fælles kerneopgave. Og ganske vist er folkekirkens sociale kapital måske ikke helt så høj, ...
Læs mere

Fagpakker skal bryde vanetænkningen

12.09.2014|

Et nyt efteruddannelsesprojekt for kirkemusikere bliver næste år lanceret som en direkte udløber af det første projekt, der i sommer blev afsluttet og evalueret. Strukturen er dog væsentlig videreudviklet. Af Filip Graugaard Esmarch Styregruppen bag Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere har fået en ny indsprøjtning af statslige kompetencemidler til at gennemføre et pilotprojekt. Denne gang vil gruppen fokusere på at ...
Læs mere

Bedre rådgivning om arbejdsmiljø kan være på vej til folkekirken

19.08.2014|

Arbejdsmiljøet i folkekirken vil kunne få stor gavn af en rådgivningsenhed, som organiseres sammen med Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Det vurderer arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild. Af Filip Graugaard Esmarch Folkekirken har nu i nogle år haft sit eget arbejdsmiljøråd – et forum, hvor fælles initiativer vedrørende arbejdsmiljø bliver drøftet og iværksat. Kirken har derimod ikke sin egen officielle arbejdsmiljørådgivning. Men det kan den ...
Læs mere

Landsforeningen sætter fokus på MUS

27.06.2014|

Menighedsråd og daglige ledere skal blive bedre til at holde medarbejderudviklingssamtaler – og i det hele taget af få dem holdt. ”Det er et tilbagevendende problem hos menighedsrådene, at medarbejderudviklingssamtalerne ikke bliver holdt i det omfang, de skal. Og hvis de bliver holdt, kommer der ofte ikke noget ud af det,” siger Elisabeth Jensen, rådgivningschef i Landsforeningen af Menighedsråd. At ...
Læs mere

19 veje til et bedre arbejdsmiljø

17.06.2014|

En ny handlingsplan sætter ord på, hvem der står for hvad, nu hvor der skal følges konkret op på resultaterne af sidste års store undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. Flere initiativer er allerede sat i gang. Af Filip Graugaard Esmarch Styregruppen for undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø afsluttet sit arbejde med en såkaldt handlingsplan, som blev offentliggjort i maj. Reelt ...
Læs mere

Folkekirken får en antimobbepolitik

23.04.2014|

Der skal udarbejdes en ny skabelon for personalepolitik i sognene. Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø afslører blandt andet et behov for at tilføje noget om mobning. Styregruppen bag undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, som blev offentliggjort for et år siden, har nu fulgt op med en handlingsplan. Den indeholder 19 forslag til forskellige typer tiltag, som vurderes at kunne forbedre ...
Læs mere

Kirketjenere vinder sag om mandags-juleaften

01.04.2014|

Efter en faglig voldgiftsdom i februar er der udsigt til mandagsjul uden kirketjener. I 2012 faldt juleaften og nytårsaften på en mandag – for første gang siden organisationsaftalen for kirkefunktionærer og overenskomsten for organister blev indgået i 2009. Der opstod tvivl om, hvorvidt menighedsrådene havde beføjelser til at inddrage medarbejdernes faste fridag på de to særlige mandage. Organistforeningen og de ...
Læs mere

Ønsker forsøg med ny arbejdsmiljøorganisation

27.01.2014|

En organisering af arbejdsmiljøarbejdet på tværs af sognegrænser kan støde på både økonomiske og juridiske knaster. Af Filip Graugaard Esmarch Folkekirkens arbejdsmiljøråd er enige om at afdække mulighederne for at gennemføre et omfattende forsøg, hvor små og mellemstore sogne etablerer en fælles arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det er som udgangspunkt kun arbejdspladser med mindst ti ansatte, der skal have en AMO. ”For ...
Læs mere

Arbejdende 70+’ere får pensionsbidrag udbetalt

15.02.2013|

Siden sommeren 2008 har tjenestemandsansatte organister – i lighed med de overenskomstansatte, men modsætning til eksempelvis præster – kunnet fortsætte med at arbejde i en fast stilling, efter de fylder 70 år, hvis de altså er enige med deres arbejdsgiver om dette. Reglerne blev dengang tilpasset, sådan at den nye ordning ikke gav anledning til problemer i forhold til selve ...
Læs mere

Go to Top