Loading...
Nyheder2022-03-10T12:22:19+01:00

NYHEDER

Avis: Organist-fridage dræner kirkens økonomi

25.05.2016|

En anonym kilde i en ellers lødig avis angriber organiststanden for at terrorisere præster ved ikke at ville arbejde på fridage. Organistforeningen tilbageviser beskyldningen, der i avisen bruges som eksempel på folkekirkens utætte pengetank. I en artikel fra den 13. maj sætter Weekendavisen fokus på folkekirkens udgifter. Avisen, der normalt lægger sig i spidsen for den såkaldt seriøse presse, har ...
Læs mere

Så bredt er rådighedsbåndet ikke

27.08.2015|

Landsforeningens vejledning af menighedsråd om kirkefunktionærers rammetid og rådighedstid stemmer ikke med overenskomsten. For alle overenskomstansatte organister skal der i forbindelse med ansættelsen aftales en rammetid, hvor organisten kan ”have åbent” for tjenester, møder og handlinger. Og inden for den faste rammetid skal der løbende – det vil sige med en måneds varsel – placeres et rådighedsbånd, hvor menighedsrådet kan benytte organistens arbejdskraft til ...
Læs mere

Fuld aftalefrihed for vikarers kørsel

26.08.2015|

Ifølge en ny vejledning fra de ti stifter kan et menighedsråd give deres løse organistvikar kørepenge efter statens høje takst, og det kan ske uden kørselsbemyndigelse. Stifterne er dog uklare omkring de nøjagtige reglerne for kørsel mellem hjem og arbejde. Har en organistvikar mulighed for at forhandle sig frem til skattefri kørselsgodtgørelse efter den høje sats for kørsel mellem hjem ...
Læs mere

Undgå at miste dine sygedagpenge

23.03.2015|

Bliver du sygemeldt, er der flere ting, du bør være opmærksom på for at sikre størst mulig indflydelse på dit eget forløb. Regeringens reform på sygedagpenge-området har medført en øget risiko for at komme til at stå uden nogen ydelse i forbindelse med sin sygdom. Det kan i visse tilfælde ske, hvis man overgår til et såkaldt jobafklaringsforløb og man ...
Læs mere

MUS skal give mening

04.02.2015|

Et projekt som skal forbedre de kirkelige arbejdspladsers brug af MUS som udviklingsværktøj er nu i fuld gang i en række sogne i Nordjylland og på Sjælland. Kvaliteten af medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) på de statslige arbejdspladser er for ringe, viser flere undersøgelser. Et af problemerne er, at der ofte ikke bliver fulgt op på samtalerne. Derfor har det statslige Kompetencesekretariat ...
Læs mere

Høringssvar om medarbejdermøder affejes

07.10.2014|

Nye regler om medarbejdermøder sætter fokus på arbejdsmiljøet, men tager ikke højde for geografisk fleksibilitet. Samtidig er reglerne for valg af medarbejderrepræsentant forenklet. I forbindelse med forhandlingerne om sidste års overenskomst blev parterne enige om, at reglerne om medarbejdermøder i folkekirken og valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene skulle opdateres. Det er nu sket med en kirkeministeriel bekendtgørelse, som træder i ...
Læs mere

Folkekirkens sociale kapital rummer et uforløst potentiale

26.09.2014|

Folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent er sammen med repræsentanter fra organisationerne og Kirkeministeriet i gang med at udvikle et ”Projekt social kapital”. Af Filip Graugaard Esmarch Den sociale kapital på en arbejdsplads beskriver medarbejdernes oplevelse af retfærdighed og tillid på arbejdspladsen samt deres evne til at samarbejde om deres fælles kerneopgave. Og ganske vist er folkekirkens sociale kapital måske ikke helt så høj, ...
Læs mere

Fagpakker skal bryde vanetænkningen

12.09.2014|

Et nyt efteruddannelsesprojekt for kirkemusikere bliver næste år lanceret som en direkte udløber af det første projekt, der i sommer blev afsluttet og evalueret. Strukturen er dog væsentlig videreudviklet. Af Filip Graugaard Esmarch Styregruppen bag Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere har fået en ny indsprøjtning af statslige kompetencemidler til at gennemføre et pilotprojekt. Denne gang vil gruppen fokusere på at ...
Læs mere

Bedre rådgivning om arbejdsmiljø kan være på vej til folkekirken

19.08.2014|

Arbejdsmiljøet i folkekirken vil kunne få stor gavn af en rådgivningsenhed, som organiseres sammen med Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Det vurderer arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild. Af Filip Graugaard Esmarch Folkekirken har nu i nogle år haft sit eget arbejdsmiljøråd – et forum, hvor fælles initiativer vedrørende arbejdsmiljø bliver drøftet og iværksat. Kirken har derimod ikke sin egen officielle arbejdsmiljørådgivning. Men det kan den ...
Læs mere

Landsforeningen sætter fokus på MUS

27.06.2014|

Menighedsråd og daglige ledere skal blive bedre til at holde medarbejderudviklingssamtaler – og i det hele taget af få dem holdt. ”Det er et tilbagevendende problem hos menighedsrådene, at medarbejderudviklingssamtalerne ikke bliver holdt i det omfang, de skal. Og hvis de bliver holdt, kommer der ofte ikke noget ud af det,” siger Elisabeth Jensen, rådgivningschef i Landsforeningen af Menighedsråd. At ...
Læs mere

Go to Top