Loading...
Nyheder2022-03-10T12:22:19+01:00

NYHEDER

Fælles vejledende vikarsatser

02.11.2020|

Organistforeningen og DOKS udgiver nu i fællesskab vejledende minimumstakster for honorering af vikaropgaver. Foreningerne opfordrer medlemmerne til at tage udgangspunkt i disse satser, når der indgås aftaler om vikariater. Af Ingrid Bartholin Gramstrup, formand for Organistforeningen, og Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS Baggrund I løbet af 2019 blev foreningerne bekendt med, at der flere steder i landet udmeldes forskellige ...
Læs mere

Foreningens vedtægter er ændret

10.10.2020|

På den ordinære generalforsamling den 24. august blev der stemt ja til bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. Ud over nogle sproglige og formelle tilpasninger handler ændringerne om ret til faglig bistand fra foreningen, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt fornyelse eller indgåelse af overenskomster. Medlemmer, som ikke kommer ind i foreningen direkte fra KMOK-uddannelsen, skal fremover have betalt mindst tre (i ...
Læs mere

Anerkendelse af organistens ophavsret til sit kunstneriske arbejde

27.03.2020|

I forbindelse med at gudstjenester og kirkelige handlinger streames til internettet, henleder stifterne opmærksomheden på, at der blandt andet er brug for at indgå en særskilt aftale med organisten omkring ophavsret. Ifølge en ny vejledning på stifternes hjemmesider hersker der ”et stort ønske om at kunne transmittere fra de kirkelige handlinger, der foretages i kirken, så de, der ville have ...
Læs mere

Mød de nye tillidsrepræsentanter

01.01.2020|

Nogle af de gamle tillidsrepræsentanter har ved udgangen af 2019 aftjent deres værnepligt, men heldigvis kan vi byde velkommen til nye i korpset, som vi præsenter her. Lasse Christensen Aalborg Stift Lasse Christensen fra Nørresundby sad for en periode i Organistforeningens bestyrelse i 2012-15. Nu er det efter hans udsagn med en vis ærefrygt, at han har sagt ja til ...
Læs mere

Orientering om Kirsten Skau Pedersens Rejselegat for Organister

01.12.2019|

[Opdateret 15.10.2021 med rettelser om antallet af legatportioner og frekvensen af legatuddeling] Et nyt rejse- og uddannelseslegat for organister bygger på afkastet fra en nyetableret fond. Derfor vil der være god tid til at planlægge sin ansøgning, inden legatet uddeles første gang i 2022. Som tidligere beskrevet i Organist.org, har afdøde Kirsten Skau Pedersen i sit testamente tilgodeset PO- og ...
Læs mere

Nyt om overgangen til samtidighedsferie

05.04.2019|

Med den nye ferielov kan man optjene og afholde sin ferie mere fleksibelt. Lønmodtagere, der allerede er i arbejde, vil for det meste ikke mærke nogen væsentlig forskel, ud over at det kan blive lettere at udskyde sin ferie med nogle måneder. En særlig ordning skal sikre en smidig overgang. Af Louis Torp, sekretariatsleder Folketingets partier vedtog d. 25. januar ...
Læs mere

Ny formand for Organistforeningen

14.06.2018|

Bestyrelsen har på sit juni-møde 2018 konstitueret sig på ny. Bestyrelsen valgte Ingrid Bartholin Gramstrup som formand, og Henriette Hoppe blev valgt til næstformand. Kenn Terkelsen fortsætter sit hverv som kasserer. Ingrid Bartholin bor i Aarhus og er organist ved Ry Kirke i Skanderborg Provsti. Hun er langt fra ukendt med bestyrelsesarbejdet i Organistforeningen til trods for, at hun ”kun” ...
Læs mere

Organistforeningen får ny sekretariatsleder

06.02.2018|

Fra 1. februar er Louis Wollert Torp ansat på sekretariatet i Vejle. Her skal han tage over som sekretariatsleder, når John Poulsen går på pension i løbet af marts. Louis kommer fra en stilling som personalekonsulent i Struer og Lemvig Provstier, så han kender i forvejen meget til kirkefunktionærers ansættelsesforhold. Og han har i høj grad set frem til at ...
Læs mere

Ved geografisk fleksibilitet skal arbejdsmiljøansvar placeres entydigt

17.10.2016|

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Arbejdstilsynet fået klarlagt, hvordan det forholder sig med arbejdsmiljøet i forbindelse med geografisk fleksibilitet. Hvem har ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden, når du som geografisk fleksibel organist arbejder i andre sogne? Nu foreligger der omsider et detaljeret svar på det spørgsmål. Det er Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, der står bag den længe ventede ”Vejledning ...
Læs mere

Ny lederuddannelse for kontaktpersoner

14.06.2016|

Landsforeningen af Menighedsråds opkvalificeringstilbud for kontaktpersoner har de seneste år begrænset sig til ultrakorte fyraftenskurser, og de har ikke været specielt velbesøgte. Men nu er der intet mindre end en Folkekirkens Lederuddannelse under udvikling. Den vil blive udbudt fra 2017, fremgår det af den seneste årsrapport fra Landsforeningen. ”Uddannelsen vil blive opbygget af moduler, og den vil give en bred ...
Læs mere

Go to Top