Loading...
Nyheder2022-03-10T12:22:19+01:00

NYHEDER

Status på corona-retningslinjer for folkekirken

04.02.2021|

Kirkeministeriets retningslinjer af 7. januar 2021 for ansvarlig håndtering af COVID19 i folkekirken gælder fortsat. Heraf kan fremdrages: Nyt arealkrav på 7,5 m2 pr. besøgende i folkekirkens lokaler. Der sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere. Retningslinjerne kan findes her. Meget relevant information om håndtering af coronasituationen kan i øvrigt findes på kirkeministeriets FAQ. Biskopperne vejledning af d. 6. januar er en ...
Læs mere

Uvished om kommende lønregulering

20.01.2021|

I sidste uge blev der fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udmeldt en ny reguleringsprocent for statsligt ansattes løn, som også gælder for ansatte i folkekirken. Helt usædvanligt er den nye reguleringsprocent denne gange et lavere tal end den aktuelle procent. Det betyder konkret, at lønnen i stedet for at stige med de aftalte 0,68 procent falder med 0,25 procent. Senest er ...
Læs mere

Nye retningslinjer for folkekirken pr. 7. januar

07.01.2021|

Kirkeministeriet har offentliggjort de ventede retninglinjer for ansvarlig håndtering af COVID19 i folkekirken. Heraf kan fremdrages: Nyt areakrav på 7,5 m2 pr. besøgende i folkekirkens lokaler. Der sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere. Retningslinjerne kan findes her. Biskopperne har d. 6. januar offentliggjort en del af de regler, som fremefter vil gælde for folkekirkens gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter. ...
Læs mere

Aflysning af julens gudstjenester anbefales

23.12.2020|

Her til aften d. 23. december er det annonceret, at biskopper, provster, præster og menighedsråd anbefaler aflysning af alle julegudstjenester og gudstjenester i øvrigt frem til d. 3. januar 2020. Pressemeddelelsen kan findes her. Kirkeministeriet har tidligere i dag annonceret, at det anbefales, at der ikke synges til julegudstjenesterne, og at disse højst må have en varighed på 30 minutter. ...
Læs mere

Udtalelse fra kirkemusikernes faglige organisationer

18.12.2020|

Kirkemusikernes faglige organisationer har i dag drøftet den aktuelle situation og afholdelse af julens gudstjenester. I den forbindelse udtaler de tre formænd: Regeringen og landets sundhedsmyndigheder har i forbindelse med den seneste skærpelse af corona-restriktionerne vurderet, at det fortsat er muligt at gennemføre gudstjenester i Folkekirken også i julen. I går d. 17. december meddelte biskopperne, Provsteforeningen, Præsteforeningen og Landsforeningen ...
Læs mere

Opdaterede corona-retningslinjer: husk udluftningen

10.12.2020|

Kirkeministeriet har udsendt en opdateret version af retningslinjerne for håndtering af smitterisiko i folkekirken og andre kirkesamfund. Den mest markante tilføjelse er, at der så vidt muligt bør sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler. Vejledningen har desuden fået tilføjet et afsnit om tiltag ved lokale smitteudbrud, der kan kræve ekstraordinære midlertidige tiltag, som bliver udmeldt af Styrelsen ...
Læs mere

  • Thomas Berg-Juul

Online liturgikonference med workshops om musik og salmer er åben for alle

10.12.2020|

En stor midtvejskonference om folkekirkens liturgi skulle have fundet sted i april 2020, men den blev udskudt, og biskoppernes udredningsarbejde af den folkekirkelige gudstjeneste blev sat på standby på grund af corona-epidemien. Nu gennemføres konferencen i stedet via online-tjenesten Zoom. Det betyder også, at den ikke kun er for de særligt inviterede, men at alle interesserede kan deltage. Begivenheden finder ...
Læs mere

Glæd dig til stævnet i Viborg [aflyst]

04.12.2020|

I 2021 er der – om alt går vel – både stævne i Organistforeningen i maj og Nordisk Nordisk Kirkemusiksymposium i august. Organistforeningens bestyrelse ønsker at opmuntre medlemmerne til at deltage i begge dele. Derfor er stævnet næste år én dag kortere end så ofte før, og det varer således ikke helt til onsdag, som vi fejlagtigt skrev på bagsiden ...
Læs mere

Drøftelser om rammetid endte uden resultat

03.12.2020|

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der mellem Kirkeministeriet og Organistforeningens forhandlingsorganisation, CO10, aftalt et såkaldt periodeprojekt, hvor man i løbet af overenskomstperioden skulle optage nogle drøftelser omkring rammetid for deltidsansatte. Drøftelserne er nu afsluttet, uden at det lykkedes parterne at nå frem til en fælles forståelse. Hensigten med periodeprojektet var at udarbejde et fælles forståelsespapir, hvori forskellige arbejdstidsbegreber skulle præciseres. ...
Læs mere

Ny version af Bag om helligdagen

30.11.2020|

Mange præster og organister finder nyttig inspiration til prædikenskrivning samt salme- og musikvalg i online-ressourcen Bag om helligdagen. Nu lanceres der en ny version på vej af teksterne, som i højere grad end tidligere rummer et tværfagligt fokus, blandt andet i form af korte notater fra de tværfaglige samtaler omkring de enkelte søn- og helligdage. Bag om helligdagen bliver til i et ...
Læs mere

Go to Top