Loading...
Nyheder2022-03-10T12:22:19+01:00

NYHEDER

Nyt rejselegat for organister uddeles for første gang

08.04.2022|

Marianne Joensen, Henrik Pind Hansen og Ruben Karschnik modtager Kirsten Skau Pedersens rejselegat for Organister, som i dag på stifterens fødselsdag den 8. april uddeles for første gang. Tidligere organist Kirsten Skau Pedersen (1934-2016) fra Roskilde valgte i sit testamente at betænke organister med en organisteksamen fra en af landets tre kirkemusikskoler gennem stiftelse af en fond. Fondens formål er ...
Læs mere

Din pensionsordning i PFA er blevet forbedret

06.04.2022|

Vi er glade for at fortælle, at Centralorganisationen af 2010, CO10, i samarbejde med PFA har forbedret vores pensionsordning pr. 1. april 2022. Her kan du læse, hvad det konkret betyder for dig – og samtidig blive klogere på dine muligheder for rådgivning i PFA. Med den forbedrede ordning følger også vores eget pensionssite, hvor du altid kan finde relevante ...
Læs mere

Bagkatalog af fagblade er en ressource

31.03.2022|

En række af de ældre årgange af Organistforeningens medlemsblad er nu igen gjort tilgængelig via hjemmesiden, efter de som følge af skiftet til en ny hjemmeside ikke har været at finde online det seneste års tid. Det drejer sig om de fem årgange fra 2011 til 2015, og som noget helt nyt kan de ældste af disse nu også læses ...
Læs mere

Psykiske reaktioner på Ukrainekrigen? PFA tilbyder hjælp

07.03.2022|

Pensionsselskabet PFA har i samarbejde med Dansk Krisekorps åbnet en hotline for mennesker, som er ramt på psyken som følge af krigen i Ukraine – samt deres arbejdsgivere/ledere. Det kan blandt andet være ansatte med ukrainske rødder. På 40 22 81 65 kan man gratis og døgnet rundt få rådgivning fra autoriserede psykologer, som er vant til at yde hjælp ...
Læs mere

Tilmeld dig jubilæumsstævnet

23.02.2022|

Nu er der åbnet for tilmelding til Organistforeningens stævne, som holdes i Viborg fra søndag den 29. maj til onsdag den 1. juni. Stævne-mandagen vil især stå i fællessangens og liturgiens fortegn. Hele formiddagen er lagt i hænderne på pianist og musikformidler Mathias Hammer. Han vil først stå for dagens morgensang, hvorefter han vil holde foredrag om fællessangens betydning. Her ...
Læs mere

Nye værktøjer til indsatsen mod sexchikane

21.12.2021|

Det skal være slut med seksuel chikane i folkekirken, mener Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, som Organistforeningen er en del af. Rådet har nu lanceret to supplementer til sin vejledning om emnet. Det drejer sig om en procesvejledning og et dialogværktøj, som er udarbejdet af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR). Procesvejledningen giver først et overblik over, hvem man henvender sig til, hvis man udsættes for ...
Læs mere

Velkommen til jubilæumsstævne i maj/juni

20.12.2021|

Næste års organiststævne på foreningens hjemmebane i Viborg bliver noget ud over det sædvanlige. Ikke kun fordi, vi de seneste to år har måttet nedskalere det planlagte til endagsårsmøder i august måned som følge af corona-situationen, og mange af os derfor ser ekstra meget frem til igen at kunne mødes over flere dage. Men i høj grad også, fordi stævnet ...
Læs mere

Regeringen vil ikke flytte forhandlingsret

08.12.2021|

Der er ikke basis for at ændre grundlæggende på, hvordan kirkefunktionærers overenskomster og øvrige aftaler bliver til, mener kirkeministeren og skatteministeren. Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen har nu på vegne af sig selv og skatteminister Morten Bødskov besvaret et brev, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) sendte til ministrene i november. De er på linje med CFU i spørgsmålet om, hvorvidt retten til at ...
Læs mere

Biskopper foreslår nye rammer for arbejdet med fornyelse af liturgi og musik

11.11.2021|

Folkekirken skal ifølge et udspil fra biskopperne have et Liturgisk Forum bestående af to fastansatte og relevante deltagere i arbejdsgrupper, som blandt andet skal stå for udgivelse af salmebogstillæg og varetage fælles efteruddannelse mellem præster og organister. Folkekirkens biskopper indbyder på lørdag den 13. november til en stor liturgikonference, hvor en række forslag fra biskopperne skal drøftes. Biskoppernes arbejdsgruppe bestående ...
Læs mere

Interview: Halsboe ønsker ikke at udfordre relationen mellem stat og kirke

04.11.2021|

Ane Halsboe-Jørgensen vil være en kirkeminister af den mindre aktivistiske slags. Skal der ændres på noget i folkekirken, skal ændringerne efter hendes opfattelse være bredt forankrede. Dette er også udgangspunktet i forhold til den forhandlingsret for kirkefunktionærstillinger, som Landsforeningen af Menighedsråd mener bør overgå til dem. Ministerens indtryk er desuden, at den nuværende ordning, hvor Landsforeningen involveres i overenskomstforhandlingerne i ...
Læs mere

Go to Top