window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...
Nyheder2021-02-04T12:33:42+01:00

NYHEDER

Biskopper foreslår nye rammer for arbejdet med fornyelse af liturgi og musik

11. november 2021|

Folkekirken skal ifølge et udspil fra biskopperne have et Liturgisk Forum bestående af to fastansatte og relevante deltagere i arbejdsgrupper, som blandt andet skal stå for udgivelse af salmebogstillæg og varetage fælles efteruddannelse mellem præster og organister. Folkekirkens biskopper indbyder på lørdag den 13. november til en stor liturgikonference, hvor en række forslag fra biskopperne skal drøftes. Biskoppernes arbejdsgruppe bestående ...

Interview: Halsboe ønsker ikke at udfordre relationen mellem stat og kirke

4. november 2021|

Ane Halsboe-Jørgensen vil være en kirkeminister af den mindre aktivistiske slags. Skal der ændres på noget i folkekirken, skal ændringerne efter hendes opfattelse være bredt forankrede. Dette er også udgangspunktet i forhold til den forhandlingsret for kirkefunktionærstillinger, som Landsforeningen af Menighedsråd mener bør overgå til dem. Ministerens indtryk er desuden, at den nuværende ordning, hvor Landsforeningen involveres i overenskomstforhandlingerne i ...

Deltag i en konference om folkekirkens liturgiarbejde

15. oktober 2021|

Lørdag den 13. november 2021 kl. 10-17 har biskopperne arrangeret en konference, som fysisk finder sted i Fredericia med 500 indbudte deltagere. Andre interesserede kan deltage online. På konferencen vil Tine Lindhardt, Elof Westergaard og Marianne Christiansen fremlægge de konkrete forslag til tiltag, som biskopperne er kommet frem til på baggrund af de senest års proces omkring liturgien i folkekirken. ...

CFU modsiger Landsforeningens ønske om at sidde for bordenden

28. september 2021|

CFU bakker op om Organistforeningens og de øvrige kirkefunktionærorganisationers modstand mod Landsforeningen af Menighedsråds ambition om at blive arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret. Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i et brev til kirkeministeren, skatteministeren og Folketinget Kirkeudvalg udtalt sig om Landsforeningen af Menighedsråds (LAM’s) ønske om, at Skatteministeriet delegerer forhandlings- og aftaleretten for folkekirkens kirkefunktionærstillinger til LAM og ikke – som det sker ...

Kirkeminister: Folkekirkens ledelsesstruktur er ikke et arbejdsmiljøproblem

28. september 2021|

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen fremhæver i et svar til Folkekirkens Kirkeudvalg, at tillid til de ansattes selvledelse er en vigtig komponent i kirkernes gode arbejdsmiljø. Desuden skal kontaktpersonens ledelsesfunktion både respekteres og følges. Folketingets Kirkeudvalg bad i juli den daværende kirkeminister forhold til sig til en række spørgsmål i forlængelse af TV2 Lorrys dækning af arbejdsmiljøproblemer Københavns Stift, hvor hver fjerde ...

Enighed om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder

13. september 2021|

I en ny vejledning skelnes der mellem to former for inhabilitet som en hjælp til at afklare, hvordan repræsentanten for sognets medarbejdere kan forholde sig i særlige situationer. Ifølge Kirkeministeriets Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene skal der på medarbejdermødet vælges en repræsentant for et år ad gangen. Vedkommende har i henhold til ...

Fornyet bestyrelse klar

1. september 2021|

Organistforeningens generalforsamling i 2021 fandt sted mandag den 16. august ved søen i Viborg. Her blev Mette Bredthauer valgt ind i bestyrelsen som erstatning for Henrik Strøm. På billedet af den nye bestyrelse ses Mette som nummer to fra venstre. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig på ny og fordelt udvalgsposter. Der er ikke de store ændringer, Ingrid Bartholin Gramstrup, Knud ...

Opdateret vejledning om sexchikane

10. august 2021|

Uønsket seksuel opmærksomhed på den kirkelige arbejdsplads skal håndteres med professionel nysgerrighed. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR) har revideret sin vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på folkekirkelige arbejdspladser. Dette sker som et af flere tiltag i forlængelse af de seneste års skærpede opmærksomhed på, at sexistisk adfærd også finder sted i folkekirken. Der er her tale om en ...

Fagforeningerne er enige om forhandlingsret i folkekirken

22. juni 2021|

De ni faglige organisationer for kirkefunktionærerne kan ikke støtte Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation. Formændene begrunder det i dag i følgende pressemeddelelse. Kirkefunktionærernes formænd har været samlet for at drøfte aktuelle emner. I den forbindelse udtaler formændene: Foreningerne ser tilbage på endnu en overenskomstforhandling, der er forløbet efter den velprøvede danske model. OK21 har på bedste ...

Her er efterårets kurser for organister

22. juni 2021|

Få et overblik over kurser i anden halvdel af 2021, som retter sig mod kirkens musikere. Oversigten er naturligvis ikke udtømmende. Kender du til andre kurser, som burde være med i oversigten, så skriv til blad@organist.org 3. september (start): Børnekor Basis i Dyrup Kirke, Odense, v. Bjørn Krog Thesbjerg og Pavel Refsgaard Jensen. Tilmeldingsfrist den 6. august. Se bornekorakademiet.dk 6. ...

Go to Top