window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...
Nyheder2021-02-04T12:33:42+01:00

NYHEDER

Ny og mere fleksibel hjemmeside

4. marts 2021|

Organistforeningens helt nye hjemmeside byder naturligvis på meget af det samme som foreningens gamle, blot serveret på en ny måde. Der er lagt en indsats i at gøre hjemmesiden overskuelig, enkel at navigere på og nem at blive klogere af – blandt andet gennem strategisk placering af relevant ekstraindhold. Organistforeningens hjemmeside har i mange år set ud på nogenlunde samme ...

Enighed om videreførelse af Organistoverenskomsten

2. marts 2021|

Mandag d. 1. marts blev Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet enige om at videreføre Organistoverenskomsten. Således foreligger nu et samlet resultat for OK21: et CFU-forlig og en aftale mellem Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet. Aftalen om organistoverenskomsten indeholder ikke større ændringer. Mest iøjefaldende er nok, at DOKS - som hidtil har været part i Organistoverenskomsten - skal skrives ud af overenskomsten, således at Organistforeningen/CO10 ...

Kom med på Nordisk Kirkemusiksymposium 2021

1. marts 2021|

Har du overvejet at komme til NKS21 den 26.-29. august i Finlands hovedstad? Læs mere her. Det Nordiske Kirkemusiksymposium kunne på grund av coronapandemien ikke gennemføres i 2020, men blev i stedet flyttet frem til den sidste uge af august 2021. De finske arrangører håber at kunne gennemføre et fysisk symposium, hvor kirkemusikere fra hele Norden kan mødes, nyde godt ...

CFU-forlig med seniorbonus

26. februar 2021|

Lørdag d. 6. februar aften blev der efter to døgns forhandlinger indgået et OK21 forlig for de 195.000 medarbejdere i staten. Forliget vil - hvis godkendes af parterne - også gælde på folkekirkens område og for folkekirkens ansatte. Nu åbnes forhandlingsvinduet for de specielle forhandlinger hvor Organistforeningen sammen med CO10 forhandler om organistoverenskomstens med kirkeministeriet som modpart. Det forventes at ...

Status på corona-retningslinjer for folkekirken

4. februar 2021|

Kirkeministeriets retningslinjer af 7. januar 2021 for ansvarlig håndtering af COVID19 i folkekirken gælder fortsat. Heraf kan fremdrages: Nyt arealkrav på 7,5 m2 pr. besøgende i folkekirkens lokaler. Der sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere. Retningslinjerne kan findes her. Meget relevant information om håndtering af coronasituationen kan i øvrigt findes på kirkeministeriets FAQ. Biskopperne vejledning af d. 6. januar er en ...

Uvished om kommende lønregulering

20. januar 2021|

I sidste uge blev der fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udmeldt en ny reguleringsprocent for statsligt ansattes løn, som også gælder for ansatte i folkekirken. Helt usædvanligt er den nye reguleringsprocent denne gange et lavere tal end den aktuelle procent. Det betyder konkret, at lønnen i stedet for at stige med de aftalte 0,68 procent falder med 0,25 procent. Senest er ...

Nye retningslinjer for folkekirken pr. 7. januar

7. januar 2021|

Kirkeministeriet har offentliggjort de ventede retninglinjer for ansvarlig håndtering af COVID19 i folkekirken. Heraf kan fremdrages: Nyt areakrav på 7,5 m2 pr. besøgende i folkekirkens lokaler. Der sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere. Retningslinjerne kan findes her. Biskopperne har d. 6. januar offentliggjort en del af de regler, som fremefter vil gælde for folkekirkens gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter. ...

Aflysning af julens gudstjenester anbefales

23. december 2020|

Her til aften d. 23. december er det annonceret, at biskopper, provster, præster og menighedsråd anbefaler aflysning af alle julegudstjenester og gudstjenester i øvrigt frem til d. 3. januar 2020. Pressemeddelelsen kan findes her. Kirkeministeriet har tidligere i dag annonceret, at det anbefales, at der ikke synges til julegudstjenesterne, og at disse højst må have en varighed på 30 minutter. ...

Udtalelse fra kirkemusikernes faglige organisationer

18. december 2020|

Kirkemusikernes faglige organisationer har i dag drøftet den aktuelle situation og afholdelse af julens gudstjenester. I den forbindelse udtaler de tre formænd: Regeringen og landets sundhedsmyndigheder har i forbindelse med den seneste skærpelse af corona-restriktionerne vurderet, at det fortsat er muligt at gennemføre gudstjenester i Folkekirken også i julen. I går d. 17. december meddelte biskopperne, Provsteforeningen, Præsteforeningen og Landsforeningen ...

Opdaterede corona-retningslinjer: husk udluftningen

10. december 2020|

Kirkeministeriet har udsendt en opdateret version af retningslinjerne for håndtering af smitterisiko i folkekirken og andre kirkesamfund. Den mest markante tilføjelse er, at der så vidt muligt bør sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler. Vejledningen har desuden fået tilføjet et afsnit om tiltag ved lokale smitteudbrud, der kan kræve ekstraordinære midlertidige tiltag, som bliver udmeldt af Styrelsen ...

Go to Top