Loading...
Nyheder2022-03-10T12:22:19+01:00

NYHEDER

Ny plan skal mindske rummet for misforståelser ved fremtidige kriser

17.11.2022|

Erfaringerne fra coronakrisen har blotlagt et behovet for en fælles kriseberedskabsplan for folkekirken med dens normalt så flade struktur. Med afsæt i blandt andet erfaringerne fra coronatiden er der nu udarbejdet en sådan plan for at sikre, at folkekirken under en national krise fortsat kan udøve sit virke. ”Det gør os i stand til hurtigt at kunne agere og ...
Læs mere

Trivsel og indeklima ved sænkede temperaturer

03.11.2022|

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udsendt et nyhedsbrev om temperatursænkning i folkekirken. Opmærksomheden henledes blandt andet på, at hvis nogen af de ansatte fryser pga. sænkede temperaturer, vil virksomheden ifølge Arbejdstilsynet skulle se på, om det er muligt at indføre forebyggende foranstaltninger. I nyhedsbrevet kobles stillesiddende arbejde med kontorarbejde, men meget organistarbejde må også betegnes som stillesiddende arbejde. Her foreslås det ...
Læs mere

Ny samtaleguide skal styrke arbejdsmiljøet lokalt

26.10.2022|

Folkekirkens Samarbejdsudvalg står bag en ny guide til dialog om trivsel og psykisk arbejdsmiljø i sognene. I den forbindelse udsender medlemsorganisationerne følgende som en fælles artikel. De lokale folkekirkelige arbejdspladser er fælles arbejdspladser for både præster og kirkefunktionærer. Derfor skal samtaler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel foregå i fællesskab mellem menighedsråd, præster og kirkefunktionærer. Det er udgangspunktet i en ...
Læs mere

Kompetencefonden genåbner tirsdag

27.09.2022|

Gør som 27 andre organister siden 2019: modtag en støtte på eksempelvis 8.000 kr. eller 25.000 kr. fra de overenskomst-midler til relevant efteruddannelse. Den Statslige Kompetencefond får tilført nye midler tre gange årligt: den første tirsdag i februar, juni og oktober. Det sker dermed næste gang på tirsdag d. 4. oktober, nærmere bestemt kl. 10.00. Der er forskellige fondspuljer ...
Læs mere

Giv besked i denne uge om konvertering af seniorbonus

26.09.2022|

For medarbejdere med ret til den nye seniorbonus er der lige nu en vigtig frist at være opmærksom på. Derudover findes der fortsat mulighederne for diverse seniorordninger, som beskrives nærmere i en ny vejledning fra FSU. Hvis du i løbet af 2022 er 62 år eller ældre, har du som medarbejder i folkekirken efter aftalen fra overenskomsten i 2021 ret ...
Læs mere

Konference for nordens kirkemusikere

16.09.2022|

Resten af 2022 tager Nordisk Kirkemusikråd imod forslag til programpunkter på NKS2024 i København. Symposiets omdrejningspunkter bliver blandt andet konservatoriet på Frederiksberg og domkirken i Indre By, hvor Københavns Drengekor er blandt hovednavnene. Det 23. Nordiske Kirkemusiksymposium finder sted 19.-22. september 2024 i København. Siden det første symposium i 1933 har symposierne været et mødested og en inspirationskilde for ...
Læs mere

Fælles handleplan skal hjælpe arbejdsmiljøet

15.09.2022|

Folkekirkens Samarbejdsudvalg (FSU) havde på et møde i begyndelsen af september arbejdsmiljøet på dagsordenen. Her enedes udvalgets medlemmer om at sætte fokus på, hvordan folkekirkens parter i fællesskab kan ”styrke samarbejdskulturen og helhedssynet på folkekirken som fælles arbejdsplads for kirkefunktionærer og præster”. Nu arbejdes der med en handleplan, som i går blev offentliggjort af Kirkeministeriet i en foreløbig form med ...
Læs mere

Behov for bedre uddannelse af menighedsråd som arbejdsgiver

31.08.2022|

I går var Organistforeningen til møde med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen sammen med repræsentanter for syv andre kirkefunktionærorganisationer. Parterne drøftede mulighederne for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken med den ledelsesstruktur, som den nu engang har. Ministeren lyttede til fire hovedbudskaber, som organisationerne i fællesskab har formuleret som følger. Hovedbudskab 30.08.2022 til kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen Otte kirkefunktionærorganisationer peger ...
Læs mere

Arbejdsgruppe skal se på tilsyn med arbejdsmiljø

26.08.2022|

Der er nye tiltag på vej i forhold til indsatsen for folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. Biskopperne og Landsforeningen fokuserer nu på både tilsyn og brobygning, hvilket Organistforeningen og de øvrige faglige organisationer også tidligere har påpeget behovet for. Desuden planlægges en stor arbejdsmiljøundersøgelse, og et nyt dialogværktøj er under udarbejdelse. Tirsdag mødtes repræsentanter for toppen af folkekirkens to såkaldte ledelsesstrenge, ...
Læs mere

Falsk blanket med vikartakster i omløb

23.08.2022|

Organistforeningen, Dansk Kirkemusiker Forening og DOKS har fået forevist en blanket til brug for skriftlige aftaler om vikaropgaver som organist. Den er er forsynet med nogle fast definerede timesatser. Men særligt bemærkelsesværdigt er det, at der øverst på blanketten står: ”I samarbejde med Dansk Kirkemusiker Forening, Organistforeningen & DOKS”. Vi kan konstatere, at blanketten er i omløb. Det er ...
Læs mere

Go to Top