Loading...
Nyheder2022-03-10T12:22:19+01:00

NYHEDER

Halsboe afviser ikke længere ændringer af folkekirkens ledelsesstruktur

15.08.2022|

Efter at DR har meldt sig i rækken af medier, som trækker beskæmmende historier om folkekirkens arbejdsmiljø frem i lyset, ventes kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen nu igen at skulle stå skoleret for Folketingets Kirkeudvalg. Så sent som den 20. juni svarede hun på samrådsspørgsmål om, hvordan folkekirken håndterer krænkelsessager, og hvordan lignende sager kan undgås i fremtiden. DR har valgt at ...
Læs mere

Lovændring kan ændre spillereglerne for menighedsråd som arbejdsgivere

09.08.2022|

Kirkeministeriets udkast til ændringer af Lov om menighedsråd og Lov om folkekirkens økonomi lægger op til at gøre det nemmere for menighedsråd at samarbejde om blandt andet personaleadministration, men det nævner ikke noget om kontaktpersoner og daglig ledelse. Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter offentliggjorde i maj sin endelige evaluering af de forsøg, som over de seneste tre år er gennemført i ...
Læs mere

Må kun præster være whistleblowere i folkekirken?

09.08.2022|

Siden slutningen af 2021 har omkring 10 af landets 1632 menighedsråd været forpligtiget til at have en whistleblowerordning. Her skal deres ansatte med anonymiteten i behold kunne henvende sig med mistanke om alvorlige krænkelser og andre lovovertrædelser, hvilket er foranlediget af et nyere EU-direktiv. I sogne med færre end 50 ansatte – inklusive korister og andre i små stillinger – ...
Læs mere

To flotte jubilæumsudgivelser

03.07.2022|

Hvordan blev PO- og KMOK-uddannelserne udviklet og hvorfor? Er der grobund for, at den danske model kan trives på folkekirkens område? Skulle fagforeningen have grebet forhandlingerne anderledes an i tilblivelsen af Organistoverenskomsten? Og hvilke konsekvenser har overgangen til overenskomstansættelse haft for det lokale samarbejde i sognene? Dette er nogle af de spørgsmål, som Organistforeningens 50 års-jubilæum har givet anledning til ...
Læs mere

Ansatte folkekirkens branche er mest udsat for mobning

03.07.2022|

Undersøgelsen ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ 2021 giver et billede af arbejdsmiljøet i Danmark i første halvår 2021. Nu er tallene færdigbehandlet og rapporter er udsendt. Her kan man blandt andet blive klogere på tingenes tilstand i den branche, som i Arbejdstilsynets inddeling hedder Religiøse institutioner og begravelsesvæsen, hvoraf folkekirkens ansatte udgør størstedelen. Blandt de mange forskellige brancher ligger ...
Læs mere

Se og hør Organistforeningens jubilæumssalme

21.06.2022|

Som en hilsen fra KORLIV (tidligere FUK) i anledningen af Organistforeningens 50-års jubilæum har organisationens formand, Christiane Gammeltoft-Hansen, skrevet Dalende lodret. Salmen har melodi af Lars Sardemann, som er organist ved Lindevangskirken på Frederiksberg, hvor Gammeltoft-Hansen er præst. Salmen blev sunget første gang ved Organistforeningens festgudstjeneste i Asmild Kirke i Viborg den 31. maj, hvor provstibandet Trio Solis spillede til. ...
Læs mere

Organisationer: Håndtering af dårligt psykisk arbejdsmiljø er et ledelsesansvar

21.06.2022|

Otte kirkefunktionærorganisationer holdt mandag den 20. juni et fælles formandsmøde i Fredericia, hvor blandt andet det psykiske arbejdsmiljø var på dagsordenen. I forlængelse af mødet blev nedenstående udsendt som pressemeddelelse. Mødet gav organisationerne lejlighed til at drøfte den aktuelle debat om det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Alle fagforeninger nikker genkendende til billedet af, at den folkekirkelige organisation kan have store ...
Læs mere

Pensionerede tjenestemænd kan ansættes på overenskomst

26.05.2022|

Mange organister er langt fra færdige med arbejdsmarkedet, blot fordi de har nået pensionsalderen. Som pensionist med tjenestemandspension har man dog hidtil kunnet opleve nogle udfordringer, hvis man eksempelvis har takket ja til et barselsvikariat på deltid. I så fald har man skullet ansættes på en individuel kontrakt, hvilket i princippet indebærer forhandling af løn- og ansættelsesvilkår helt fra bunden. ...
Læs mere

Nyt rejselegat for organister uddeles for første gang

08.04.2022|

Marianne Joensen, Henrik Pind Hansen og Ruben Karschnick modtager Kirsten Skau Pedersens rejselegat for Organister, som i dag på stifterens fødselsdag den 8. april uddeles for første gang. Tidligere organist Kirsten Skau Pedersen (1934-2016) fra Roskilde valgte i sit testamente at betænke organister med en organisteksamen fra en af landets tre kirkemusikskoler gennem stiftelse af en fond. Fondens formål er ...
Læs mere

Din pensionsordning i PFA er blevet forbedret

06.04.2022|

Vi er glade for at fortælle, at Centralorganisationen af 2010, CO10, i samarbejde med PFA har forbedret vores pensionsordning pr. 1. april 2022. Her kan du læse, hvad det konkret betyder for dig – og samtidig blive klogere på dine muligheder for rådgivning i PFA. Med den forbedrede ordning følger også vores eget pensionssite, hvor du altid kan finde relevante ...
Læs mere

Go to Top