window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...
Nyheder2021-02-04T12:33:42+01:00

NYHEDER

Fælles anmodning om drøftelse med Kirkeministeriet om streaming og ophavsrettigheder

2. juni 2021|

Organistforeningen og DOKS har fået udarbejdet et juridisk responsum om ansattes ophavsret, og foreningerne har på den baggrund rettet henvendelse til Kirkeministeriet. Foreningerne ønsker klarhed, og at menighedsrådene får korrekt vejledning. Dansk Organist og Kantor Samfund og Organistforeningen har det seneste år fulgt situationen omkring streaming af kirkemusik og de forskellige optagelser, der har fundet udbredelse online. Det er foreningernes ...

Ny aftale åbner for genopstart af koraktiviteter

6. maj 2021|

Corona-retningslinjer kommer og går i et vist tempo for tiden. Senest har der for en kortere periode været defineret en forhøjet indendørs forsamlingsgrænse på 25 personer for indendørs foreningsaktiviteter og kirkelige aktiviteter for børn og unge under 18 år, dog undtaget sangaktiviteter. Tirsdag blev der imidlertid indgået en ny genåbningsaftale gældende fra torsdag den 6. maj. Her er den helt ...

Omstrukturering af Orgelklubben

6. maj 2021|

Tilbage i 2012 tog organist Katrine Immerkjær Kristiansen initiativ til at starte Orgelklubben som et led in sin pædagogiske masteruddannelse på Syddansk Musikkonservatorium. Siden blev initiativet i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole videreudviklet som et projekt, der arbejder på at få flere børn og unge til at spille orgel, blandt andet gennem undervisning af organister i orgelpædagogik. Orgelklubben har vist sig ...

OK21 er godkendt

21. april 2021|

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har nu godkendt det samlede CFU-overenskomstforlig, efter at de statsligt ansatte og deres foreninger har sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Formand for CFU Rita Bundgaard udtaler i den forbindelse i en pressemeddelelse: ”Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes opbakning til OK21-forliget. Jeg oplever, at medlemmerne har lagt ...

Ny og mere fleksibel hjemmeside

4. marts 2021|

Organistforeningens helt nye hjemmeside byder naturligvis på meget af det samme som foreningens gamle, blot serveret på en ny måde. Der er lagt en indsats i at gøre hjemmesiden overskuelig, enkel at navigere på og nem at blive klogere af – blandt andet gennem strategisk placering af relevant ekstraindhold. Organistforeningens hjemmeside har i mange år set ud på nogenlunde samme ...

Enighed om videreførelse af Organistoverenskomsten

2. marts 2021|

Mandag d. 1. marts blev Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet enige om at videreføre Organistoverenskomsten. Således foreligger nu et samlet resultat for OK21: et CFU-forlig og en aftale mellem Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet. Aftalen om organistoverenskomsten indeholder ikke større ændringer. Mest iøjefaldende er nok, at DOKS - som hidtil har været part i Organistoverenskomsten - skal skrives ud af overenskomsten, således at Organistforeningen/CO10 ...

Kom med på Nordisk Kirkemusiksymposium 2021

1. marts 2021|

Har du overvejet at komme til NKS21 den 26.-29. august i Finlands hovedstad? Læs mere her. Det Nordiske Kirkemusiksymposium kunne på grund av coronapandemien ikke gennemføres i 2020, men blev i stedet flyttet frem til den sidste uge af august 2021. De finske arrangører håber at kunne gennemføre et fysisk symposium, hvor kirkemusikere fra hele Norden kan mødes, nyde godt ...

CFU-forlig med seniorbonus

26. februar 2021|

Lørdag d. 6. februar aften blev der efter to døgns forhandlinger indgået et OK21 forlig for de 195.000 medarbejdere i staten. Forliget vil - hvis godkendes af parterne - også gælde på folkekirkens område og for folkekirkens ansatte. Nu åbnes forhandlingsvinduet for de specielle forhandlinger hvor Organistforeningen sammen med CO10 forhandler om organistoverenskomstens med kirkeministeriet som modpart. Det forventes at ...

Status på corona-retningslinjer for folkekirken

4. februar 2021|

Kirkeministeriets retningslinjer af 7. januar 2021 for ansvarlig håndtering af COVID19 i folkekirken gælder fortsat. Heraf kan fremdrages: Nyt arealkrav på 7,5 m2 pr. besøgende i folkekirkens lokaler. Der sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere. Retningslinjerne kan findes her. Meget relevant information om håndtering af coronasituationen kan i øvrigt findes på kirkeministeriets FAQ. Biskopperne vejledning af d. 6. januar er en ...

Uvished om kommende lønregulering

20. januar 2021|

I sidste uge blev der fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udmeldt en ny reguleringsprocent for statsligt ansattes løn, som også gælder for ansatte i folkekirken. Helt usædvanligt er den nye reguleringsprocent denne gange et lavere tal end den aktuelle procent. Det betyder konkret, at lønnen i stedet for at stige med de aftalte 0,68 procent falder med 0,25 procent. Senest er ...

Go to Top